اعضای هیات علمی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/03-9:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
     
 دکتر مسیح صبوری CV
 دكتر بهرام امين منصور CV
دكتر سعيد ابريشم كار CV
دكتر مجيد رضواني CV
دكتر علي رياضي CV
دكتر مهدي شفيعي CV
دکتر مهدی محمودخانی CV
دکتر مسعود اعتمادیفر  
دکتر محمد حسن پور  
دکتر سهیل فلاح پور  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir