اعضای هیات علمی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/14-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر مسیح صبوری CV
 دكتر بهرام امين منصور CV
دكتر سعيد ابريشم كار CV
دكتر همايون تابش CV
دكتر مجيد رضواني CV
دكتر علي رياضي CV
دكتر مهدي شفيعي CV
دکتر مهدی محمودخانی CV
دکتر مسعود اعتمادیفر  
دکتر محمد حسن پور  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir