اعضای هیات علمی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/10/06-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1 دکتر بهرام امین منصور cv
2 دکتر مسعود اعتمادیفر CV
3 دكتر مجيد رضواني CV
4 دكتر علي رياضي CV
5 دکتر پیمان رحمانی CV
6 دكتر مهدي شفيعي CV
7  دکتر مسیح صبوری CV
8 دکتر سهیل فلاح پور CV
9 دکتر مهدی محمودخانی CV
       
9      

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir