اعضای هیات علمی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/04-19:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1

 

دکتر آتوسا ادیبی

 

http://isid.research.ac.ir/Atoosa_Adibi

2

 

دکتر رضا بصیرت نیا

 

http://isid.research.ac.ir/Reza_Basiratnia

3

 

دکتر محمد صالح جعفرپیشه

 

http://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_JamlipourSufi

4

 

دکتر غزاله جمالی پور صوفی

 

http://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_JamlipourSufi

5

 

دکتر سمیه حاجی احمدی

 

http://isid.research.ac.ir/Somayeh_HajiAhmadi

6

 

دکتر مهشید حقیقی

 

http://isid.research.ac.ir/Mahshid_Haghighi

7

 

دکتر علی حکمت نیا

 

http://isid.research.ac.ir/Ali_Hekmatnia

8

 

دکتر مسعود ربانی

 

http://isid.research.ac.ir/Masoud_Rabbani

9

 

دکتر مريم ریاحی نژاد

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Riahinezhad

10

 

دكتر مهری سیروس

 

http://isid.research.ac.ir/Mehri_Sirous

11

 

 دكتر آذين شايگان فر

 

http://isid.research.ac.ir/Azin_Shayganfar

12

 

مهندس جمشيد شوشتريان

 

 

13

 

دکتر مرضیه عالی نژاد

   
14

 

دكتر فریبا علیخانی

   
15

 

مهندس بهزاد عمانی

 
16

 

دكتر مریم فرقدانی

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Farghadani

17

 

دكتر مهدی کرمی

 

http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Karami

18

 

دكتر مریم مرادی

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Moradi

19

 

دكتر محمد جواد مرعشی

 
20

 

دکتر علی نوروزی

 
21

 

دکتر هاشمی

 

http://isid.research.ac.ir/Peyman_Hashemi2

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir