اعضای هیات علمی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر علی حکمت نیا CV
 دکتر مهدي كرمي CV
 دکتر مسعود رباني CV
 دکتر رضا بصیرت نیا CV
دکتر مهشيد حقيقي CV
دکتر مهری سیروس CV
دکتر آتوسا اديبي CV
دکتر مريم مرادي CV
دكتر مريم فرقداني CV
 دكتر آذين شايگان فر CV
 مهندس جمشيد شوشتريان CV
دکتر مریم ریاحی نژاد CV
دكتر سميه حاجي احمدي CV
دكتر محمد صالح جعفرپيشه CV
دكتر محمد جواد مرعشي CV
دكتر غزاله جمالي پور صوفي CV
دكتر پيمان هاشمي CV
دكتر علي نوروزي CV
دكتر احمد نبي CV
مهندس بهزاد عماني CV

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir