اعضای هیات علمی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/05/07-4:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
1

 

دکتر آتوسا ادیبی

 

http://isid.research.ac.ir/Atoosa_Adibi

2

 

دکتر رضا بصیرت نیا

 

http://isid.research.ac.ir/Reza_Basiratnia

3

 

دکتر محمد صالح جعفرپیشه

 

http://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_JamlipourSufi

4

 

دکتر غزاله جمالی پور صوفی

 

http://isid.research.ac.ir/Ghazaleh_JamlipourSufi

5

 

دکتر سمیه حاجی احمدی

 

http://isid.research.ac.ir/Somayeh_HajiAhmadi

7

 

دکتر علی حکمت نیا

 

http://isid.research.ac.ir/Ali_Hekmatnia

8

 

دکتر مسعود ربانی

 

http://isid.research.ac.ir/Masoud_Rabbani

9

 

دکتر مريم ریاحی نژاد

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Riahinezhad

10

 

دكتر مهری سیروس

 

http://isid.research.ac.ir/Mehri_Sirous

11

 

 دكتر آذين شايگان فر

 

http://isid.research.ac.ir/Azin_Shayganfar

13

دکتر مرضیه عالی نژاد

 

http://isid.research.ac.ir/Marziyeh_Alinezhad

14

 

دكتر فریبا علی خانی

 

http://isid.research.ac.ir/Fariba_Alikhani

16

 

دكتر مریم فرقدانی

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Farghadani

17

 

دكتر مهدی کرمی

 

http://isid.research.ac.ir/Mehdi_Karami

18

 

دكتر مریم مرادی

 

http://isid.research.ac.ir/Maryam_Moradi

20 دکتر سام میرفندرسکی http://isid.research.ac.ir/som_Mirfendereski
21

 

دکتر علی نوروزی

http://isid.research.ac.ir/ali_nourozi
22

 

دکتر هاشمی

 

http://isid.research.ac.ir/Peyman_Hashemi2

23 دكتر سميه شيرازي نژاد http://isid.research.ac.ir/somayeh_shirazinejad
24 دكتر سميرا سليماني http://isid.research.ac.ir/samira_solimani

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir