اعضاء

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/02-8:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت  سوابق ورزشی شماره تماس
رضا آقایی دبیر کمیته ورزش مسئول کمیته هیمالیا نوردی استان اصفهان بمدت 8 سال- سرپرست و مسئول فنی تیم های اعزامی به منطقه هیمالیا (5 قله بالای 6000 متر- 1قله بالای 5000 متر) - چهار برنز آسیایی در رشته کوهنوردی - مربی و مدرس کوهنوردی- والیبالیست- صخره نورد - اسکی آلپاین- کاناپولو- دوچرخه سوار(سایکل توریست) - تیراندازی با کمان(کامپوند) 8094
محمدرضا کیان مهر عضو کمیته ورزشی والیبالیست - فوتبالیست 9090
یداله شریفیان منش عضو کمیته ورزشی  فوتبالیست 9111
حمیدرضا دایی زاده عضو کمیته ورزشی فوتبالیست - والیبالیست - فوتسال 9061
صفر عیدی  عضو کمیته ورزشی  فوتبالیست و دوازه بان 9005
سوسن مظاهری  عضو کمیته ورزشی  کاپیتان والیبال بانوان- داژبال 9100
مرضیه حسینی  عضو کمیته ورزشی داژبال- والیبالیست - آمادگی جسمانی- بستکبالیست- فوتسال 9000
فریبا عامری  عضو کمیته ورزشی والیبالیست - شنا 9149

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir