اعضاء هیات علمی گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/22-13:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
آقای دکتر بهزاد شمس CV
آقای دکتر میرعلیمحمد سبزقبایی cv
آقای دکتر امیر کشاورزیان cv
آقای دکتر محسن رضایی آدریانی cv
آقای دکتر رضا روزبهانی cv
آقای دکتر خسرو نقیبی cv
آقای دکتر مرتضی حیدری cv
آقای دکتر خلیل امیرزاده cv
آقای دکتر سعید مجیدی نژاد cv
آقای دکتر حمید شفیع زاده cv
خانم دکتر نیکو یمانی cv
خانم دکتر ماهرخ کشوری cv
خانم دکتر گلشیری cv
خانم دکتر نرگس معتمدی cv
خانم دکتر ندا یاوری cv

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir