اعضاء هیئت علمی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-4:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

(به ترتیب حروف الفبا)

اطلاعات بیشتر عکس
1  دكتر عليرضا ابوطالبي CV
2  دكتر اميد احمدي CV
3  دكتر مهرداد اسماعيليان CV
4  دكتر فرهاد حيدري CV
5 دكتر حامدخواجه باشي CV
6 دکتر آذردخت رحیمی نیک CV
7  دكتر مجيد زماني CV
8 دكتر رضا عزيزخاني CV
9  دكتر محسن فرقاني CV
10  دكتركيهان گلشني CV
11  دكتر سعيد مجيدي نژاد CV
12  دكتر بابك معصومي CV
13 دكتر محمد نصر اصفهاني CV
14 دكتر مهدي نصر اصفهاني CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir