اعضاء هیئت علمی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/11-4:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس

 

1

 

 دکتر محمدرضا اخلاقی

 

CV

 

2

 

دکتر بهرام اشراقی

CV

 


 

3

 

 دکتر علیرضا پیمان

 

CV

 

4

 

دکتر علیرضا دهقانی

 

CV

 

5

 

 دکتر حسن رزمجو

 (مدعو )

 

CV

 

6

 

 دکتر علیرضا زندی

 

CV

 

7

 

دکتر علی صالحی

 

CV

 

8

 

دکتر فرهاد فاضل

 

CV

9 دکترنیما کوشا CV

10

 

 

 دکتر فرزان کیان ارثی

 

CV

 

11

 

دکتر حشمت ا... قنبری

 

CV

 

12

 

دکتر سیدعلی اکبر مرتضوی

 

CV

 

13

 

دکتر امیرحسین ملازاده

(مدعو )

 

CV

14 دکتر محمد ملک احمدی در شرف استخدام و عضویت در هیئت علمی دانشگاه هستند .  

 

14

 

دکتر افسانه نادری

 

 

CV

 
15 دکتر کبری نصرالهی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir