اعضاء هیئت علمی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/05/20-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر حسن رزمجو CV
 دکتر حشمت ا... قنبری CV
 دکتر سیدعلی اکبر مرتضوی CV
 دکتر فرهاد فاضل CV
 دکتر کبری نصرالهی CV
 دکتر علیرضا زندی CV
 دکتر علیرضا دهقانی CV
 دکتر فرزان کیان ارثی CV
 دکتر محمدرضا اخلاقی CV
 دکتر علی صالحی CV
 دکتر علیرضا پیمان CV
دکتر امیرحسین ملازاده CV
دکتر افسانه نادری CV

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir