اعضاء هیئت علمی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس

 

1

 

 دکتر محمدرضا اخلاقی

 

CV

 

2

 

 دکتر علیرضا پیمان

 

CV

 

3

 

دکتر علیرضا دهقانی

 

CV

 

4

 

 دکتر حسن رزمجو

 

CV

 

5

 

 دکتر علیرضا زندی

 

CV

 

6

 

دکتر علی صالحی

 

CV

 

7

 

دکتر فرهاد فاضل

 

CV

8 دکترنیما کوشا CV

 

9

 

 دکتر فرزان کیان ارثی

 

CV

 

10

 

دکتر حشمت ا... قنبری

 

CV

 

11

 

دکتر سیدعلی اکبر مرتضوی

 

CV

 

12

 

دکتر امیرحسین ملازاده

 

CV

 

13

 

دکتر افسانه نادری

 

CV

 

14

 

 دکتر کبری نصرالهی

 

CV

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir