اعضاء هیئت علمی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/08/05-10:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

نام و نام خانوادگی

(به ترتیب حروف الفبا)

اطلاعات بیشتر عکس
1 دكتر محمدرضا اعتمادي فر CV
2 دكتر حسين اكبري اقدم CV
3 دکتر مجتبی بنی اسدی CV
4 دکتر محمد پرهام فر CV
5 دكتر محمدعلي تحريريان CV
6 دکتر مهدی تیموری CV
7 دکتر محسن حیدری CV
8  دكتر محمد دهقاني CV
9  دکتر مهران رادی CV
10 دكتر شيروان رستگار CV
11 دکتر هادی روان بُد CV
12 دكتر ابوالقاسم زارع زاده CV
13  دكتر علي عندليب CV
14 دكتر مهدي مطيفي فرد  CV
15 دكتر سيدحميد موسوي
CV
16 دكتر خلیل الله ناظم CV
17 دکتر عبداله هادی CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir