اعضاء هیئت علمی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/03/12-7:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دكتر خلیل الله ناظم CV
 دكتر محمد جاودان CV
 دكتر مهدي مطيفي فرد CV
 دكتر سيدحميد موسوي CV
 دكتر ابوالقاسم زارع زاده CV
 دكتر محمدرضا اعتمادي فر CV
 دكتر محمد دهقاني CV
 دكتر علي عندليب CV
 دكتر محمدعلي تحريريان CV
 دكتر شيروان رستگار CV
دكتر حسين اكبري اقدم CV
 
دکتر مهران رادی CV
دکتر ارسلان محمودیان CV
دکتر عبداله هادی CV
دکتر هادی روان بُد CV
دکتر مهدی تیموری CV

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir