اعضاء هیئت علمی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/16-11:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر عکس
 دکتر محمد هاتف خرمی CV
 دكتر كيا نوري مهدوي CV
 دكتر محمد حسين ايزد پناهي CV
 دكتر محمد يزداني CV
دكتر حميد مزدك CV
دكتر فرهاد تدين CV
دكتر مهرداد محمدي CV
دكتر فرشيد عليزاده CV
دكتر احمد محمدي CV
دكتر محمود كبيري CV
دكتر مهتاب ضرغام CV
 
دکتر نرجس صابری CV
دكتر امير جاويد  
دكتر رضا کاظمی  
دكتر مهدي دهقاني  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir