ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه (5)

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

پنجمین جلسه ارزشیابی برنامه نوین دوره علوم پایه مورخ 97/2/31 ساعت 10 الی 12 با حضور نماینده ترم یک پزشکی عمومی، 4 نفر از دانشجویان، مسئول و کارشناسان EDO در دفتر توسعه آموزش برگزار گردید.در این جلسه در خصوص نحوه اجرای دروس تغییر یافته شامل فیزیک پزشکی، مقدمات علوم تشریحی، بیوشیمی، اصول خدمات سلامت و کار با رایانه بحث و تبادل نظر گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir