آدرس و شماره تلفن سلامتکده ها و مراکز دارای کلینیک ویژه طب ایرانی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/12/12-5:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جهت دریافت خدمات طب ایرانی، به پرشکان متخصص طب ایرانی به آدرس و شماره تلفن سلامتکده ها و مراکز دارای کلینیک ویژه طب ایرانی در سراسر کشور مراجعه کنید.

OG vocabulary: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir