گروه علوم تشریحی و بافت شناسی

قطب آموزش علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه, 06/04/1394 - 14:53

 

آشنایی با گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی

 

دست آورد های قطب آموزش علوم تشریح

Subscribe to RSS - گروه علوم تشریحی و بافت شناسی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir