اخبارگروه علوم تشریحی

شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/07/06-8:37

روز دوشنبه مورخ 98/07/08 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. 

پیام تسلیت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/17-7:31

همکارگرامی سرکار خانم دکتر روشنک ابوترابی:​   مشیت الهی بـر ایـن تعلق گرفـته کـه بهار فرحناک زندگی را خـزانـی ماتم زده بـه انتظار بنشیند و این بارزترین تفسیر فلسفـه آفـرینش درفـراخـنای بـی کران هـستی و یـگانه راز جـاودانگی اوسـت درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده 

دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-10:34

دفاع از پروپزال آقای محسن اصغری دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/06/04

با موضوع: بررسی تاثیر ماتریکس خارج سلولی غضروفی بر روند کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از چربی بر روی داربست الکتروریسی شده ی پلی (3- هیدروکسی بوتیرات)- کیتوسان

شورای آموزشی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/02-9:12

روز شنبه مورخ 98/06/02 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/07-6:15

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-8:41

پیش دفاع  خانم منا گرجی دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روزشنبه مورخ 98/04/24

با موضوع: بررسی تاثیر ترکیبات گیاهی (آووکادو/ سویا، ایکارین و عصاره انار) بارگذاری شده در نانوذرات فیبرین و انکپسوله در داربست PLGA در کندروژنز سلول های بنیادی مشتق از چربی

جلسه پیش دفاع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/26-8:40

پیش دفاع  خانم ریحانه سید ابراهیمی دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روزشنبه مورخ 98/04/29

با موضوع: "طراحی و ساخت داربست کامپوزیت لامینین/ PLGA الکتروریسی شده با قابلیت رهایش کنترل شده BDNF و نانو ذرات طلا جهت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی به سلول های شوان"

دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/05/07-6:23

دفاع از پروپزال خانم مرضیه پولادی دانشجوی دکتری علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/04/19

با موضوع:  بررسی تاثیر چاقی بر سطح ویتامین D و میزان ادیپونکتین، بقا، کیفیت کروماتین، DNA فراگمانتاسیون و مورفولوژی اسپرم در مردان نورموزواپرمیا

دفاع از پروپزال آقای علی اکبر حسنی - مصطفی راجی دانشجویان رشته پزشکی 

با موضوع: بررسی تاثیر مسواک زدن با چوب مسواک سنتی در مقایسه با استفاده از قهوه خوراکی بر مدت زمان ایلئوس بعد از عمل جراحی و طول مدت بستری در بیمارانی که تحت عمل جراحی لاپاراتومی شکمی قرار گرفته اند.

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir