اخبارگروه علوم تشریحی

فرم اهدا جسد

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/03-12:31

اهدای جسد

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/12/12-8:46

با افزایش مراجعات مردمی جهت تکمیل فرم اهدای جسد روبرو شده ایم و در طی یک ماه گذشته تعداد 20 نفر به گروه مراجعه و فرم اهدای جسد را تکمیل نموده اند.

ثبت اختراع

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/12/12-8:43

ثبت اختراع که اخیراَ پروژه مربوط به بهینه سازی پلی استرهای مربوط به تکنیک های پلاستینیشن به نتیجه نهایی رسیده و فرمول این پلی استر به صورت یک اختراع مشترک توسط دانشگاهه ای علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به واحد ثبت اختراعات اداره ثبت اسناد و مالکیت در کشور رسیده و گواهی آن صادر گردیده است.

ثبت اختراع

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/12/12-8:43

ثبت اختراع که اخیراَ پروژه مربوط به بهینه سازی پلی استرهای مربوط به تکنیک های پلاستینیشن به نتیجه نهایی رسیده و فرمول این پلی استر به صورت یک اختراع مشترک توسط دانشگاهه ای علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان به واحد ثبت اختراعات اداره ثبت اسناد و مالکیت در کشور رسیده و گواهی آن صادر گردیده است.

تاریخ ارائه گزارش 6 ماهه پابان نامه دانشجویان Ph.D

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/10/23-8:16

پذیرش داوطلب پست دکتری

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/10/23-8:18

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir