اخبارگروه علوم تشریحی

جلسه پرسش و پاسخ

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/16-6:38

در روز یکشنبه مورخ 98/09/17 جلسه پرسش و پاسخ  دانشجویان تحصیلات تکمیلی با مدیر محترم گروه در محل شورای گروه برگزار می گردد.

پیام تبریک مدیر محترم گروه علوم تشریحی به مناست روز دانشجو

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/16-6:39

فرا رسیدن 16 آذر ماه، روز دانشجو، روز تاکید بر اهمیت علم آموزی و مجاهدت در راه کسب علم و دانش، روز تاکید بر لزوم تقویت ایمان دینی و بصیرت سیاسی گرامی باد.

 

جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/13-10:27

دفاع از پروپزال خانم زهرا صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی در روز دوشنبه مورخ 98/09/18

با موضوع: تاثیر نیکوتینیک اسید رفولیک اسید بر حرکت، بقا و دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید اسپرم مردان الیگو اسپرمی در طی فرآیند انجماد

شورای گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-11:15

روز دوشنبه مورخ 98/09/11 ساعت 12-11 در تالار هشت گوش تشکیل می شود. 

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/11-11:15

سخنران: محسن اصغری

موضوع:Auricular Cartilage Regeneration with Adipose-Derived Stem
Cells in Rabbits

زمان: دوشنبه 98/09/11 ساعت 11-10

مکان: تالار هشت گوش

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/02-7:31

جلسه دفاع از پایان نامه خانم  آزاده صفایی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ98/09/04  در ساعت 10 صبح در تالار  فرهیختگان

موضوع: بررسی اثرات محافظتی سیاه دانه، کلسیم و ترکیب آن دو در برابر اثرات مخرب استات سرب بر لسپرم های دم اپی دیدیم ئ ساختار بافتی بیضه موش صحرایی

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-10:57

جلسه دفاع از پایان نامه خانم  زینب شاکرین  دانشجوی دکتری رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ98/08/13  در ساعت 10 صبح در تالار هشت گوش

موضوع: بررسی تاثیر عصاره گیاه سعد کوفی بر یادگیری و حافظه فضایی، نورون زائی و توزیع میتوکندری در سلول های هیپو کامپ در مدل آلزایمری رت نر بالغ

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/08/13-10:57

جلسه دفاع از پایان نامه خانم  مریم اشکبوس دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ98/08/12  در ساعت 10 صبح در تالار  فرهیختگان

موضوع: بررسی بروز پروتئین RET در نمونه های مبتلا به سرطان کورولکتال

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir