اخبارگروه علوم تشریحی

شورای گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/27-14:09

روز دوشنبه مورخ 97/11/29 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

برگزاری امتحان جامع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-14:41

 امتحان جامع دانشجویان دکتری تخصصی Ph.D رشته علوم تشریحی در روزهای  سه شنبه مورخ 97/11/16 و چهارشنبه مورخ 97/11/17  در محل شورای گروه برگزار گردید.

جلسه دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/10-13:26

جلسه دفاع از پایان نامه خانم شیما روح الهی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تشریحی

روز دوشنبه مورخ97/11/10  در ساعت 13 صبح در تالار فرهیختکان

تحت عنوان: "بررسی اثر پیشگیری کننده  عصاره الکلی گل سرخ محمدی بر تعداد سلول های B پانکراس و فاکتورهای خونی قند و انسولین در مدل های رت دیابتی نوع القاء شده با استرپتوزوتوسین"

جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-14:50

دفاع از پروپزال خانم سهیلا سلماسی  دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریحی

با موضوع: بررسی تاثیر گنادوتروپین و پروژسترون بر میزان بیان miR-16-5p و miR-17-5p و پروتئین VEGF در آنژیوژنز اندومتر موش

جلسه دفاع از پروپزال

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-9:41
  • دفاع از پروپزال خانم عاطفه مجیری  دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریحی

با موضوع: بررسی بیان ژن های PTEN و CDK4 و میزان تزاید سلولی در رده سلولی پستان (T47D) تحت تاثیر تیمار با فلاونوئید Myricetin

 

  •  دفاع از پروپزال آقای علی هنرور دانشجوی دکتری تخصصی علوم تشریحی

با موضوع: مقایسه کنروژنز سلول های بنیادی مشتق از بافت چربی بر روی داربست های هیبریدی پلی کاپرولاکتون / فیبرین/ ماتریکس خارج سلولی به روش های Salt leaching و 3D printing

شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/12-13:25

روز دوشنبه مورخ 97/10/17 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

شورای گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/05-10:40

روز دوشنبه مورخ 97/10/03 ساعت 12-10 در سالن شورا گروه تشکیل می شود. صورت جلسه متعاقباً در قسمت شوراهای آموزشی گروه در سایت قرار خواهد گرفت.

جلسه ژورنال کلاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/05-10:38

سخنران: مهناز حسینی

موضوع:Modulation of the hypothalamic pituitary Adernal axis by early life stress Exposure

زمان: دوشنبه 97/09/26 ساعت 12-10

مکان: تالار هشت گوش

صفحات

Subscribe to RSS - اخبارگروه علوم تشریحی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir