گالری عکس

تصاویری از قسمتهای مختلف دانشکده پزشکی اصفهان.جهت دیدن تصاویر بزرگ روی آن کلیک کنید
film2
film2
دبیری1
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر حکمی
تالار دکتر ادیب
تالار دکتر ادیب
تالار دکتر ادیب
تالار دکتر ادیب
محوطه دانشکده4
محوطه دانشکده3
محوطه دانشکده2
محوطه دانشکده
سالن مجلات الکترونیک
آزمایشگاه
راهرو دانشکده
ورودی
کلاس
تالار طباطبایی2
سالن مولاژعلوم تشریحی3
سالن مولاژعلوم تشریحی 2
سالن مولاژ علوم تشریحی
تالار طباطبائی
تالار هشت گوش
ورودی دانشکده پزشکی
عکس دانشکده

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir