برگزاری جلسه مصاحبه هفدهمین فراخوان تعهدات قانونی Ph.D

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-10:03

در روز دوشنبه مورخ 16/4/99 از ساعت 10 الی 12 جلسه مصاحبه متقاضیان فرخوان تعهدات قانونی Ph.D در دانشکده پزشکی برگزار گردید.  این جلسه با حضور نمایندگان 7 گروه آموزشی و نمایندگان هیات جذب دانشگاه ، دانشکده و تعداد 8 نفر از متقاضیان در تالار ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید.

برگزاری مصاحبه متقاضیان فراخوان شانزدهم هیات علمی ( به صورت پیمانی )

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-9:58

در روز دوشنبه 16/4/99 از ساعت 9:30 صبح جلسه مصاحبه از متقاضیان شرکت کننده در شانزدهمین فراخوان جذب هیات علمی پیمانی در ساختمان تدبیر دانشگاه علوم پزشکی با حضور 7 نفر از نمایندگان گروه معارف اسلامی، هیات جذب دانشگاه و دانشکده پزشکی و 12 نفر از متقاضیان برگزار گردید. 

برگزاری کارگاه آموزش بررسی و رفع اشکال درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی در سامانه دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/17-10:03

 روز دوشنبه 99/4/16 از ساعت 12 الی 13:30 کارگاه آموزش بررسی و رفع اشکال درگاه گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی در تالار هشت گوش دانشکده با حضور مسؤول و کارشناسان دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی، کارشناسان مرکز رایانه دانشکده پزشکی و مسؤولین و متصدیان محترم بارگذاری اطلاعات گروههای آموزشی علوم پایه و بالینی برگزار گردید.

برگزاری دومین جلسه مشترک مدیران گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/14-4:39

در روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 از ساعت 10:30  الی 12:30 در محل تالار دکتر ادیب دانشکده جلسه ای با حضور هیات رئیسه دانشکده، مدیران گروه های بالینی و روسای مراکز آموزشی درمانی برگزار گردید و دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برگزاری جلسه مدیران گروه های علوم پایه در تالار دکتر ادیب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-12:28

چهارمین جلسه مدیران گروه های علوم پایه در روز چهارشنبه مورخ 99/04/11 از ساعت 8 الی 10 در محل تالار دکتر ادیب دانشکده با حضور هیات رئیسه دانشکده و مدیران گروه های علوم پایه برگزار گردید و دستور جلسه مورد بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

تقدیر از فرهیخته دانشکده آقای دکتر همايون تابش در دوازدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-8:19

در روز دوشنبه مورخ 99/04/09 دوازدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از آقای دکتر همایون تابش که به افتخار بازنشستگی نائل گردیدند نیز توسط هیات رئیسه دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر جعفر نصیری

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-7:00

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر جعفر نصیری عضو محترم هیات علمی گروه کودکان دانشکده پژشکی از مرتبه  استادیاری به دانشیاری  را تبریک عرض می نماییم .

 

تبریک ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید مصطفی هاشمی جزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/02-6:58

بدینوسیله ارتقاء مرتبه آقای دکتر سید مصطفی هاشمی جزی عضو محترم هیات علمی گروه گوش و حلق دانشکده پزشکی از مرتبه  دانشیاری به استادی را تبریک عرض می نماییم .

صفحات

Subscribe to دانشکده پزشکی اصفهان RSS

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir