رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دکتر شراره مقیم
: میزان تحصیلات  دکترای تخصصی باکتری شناسی
: آدرس پست الكترونيكي moghim@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

-معاون پژوهشی گروه

-نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده

-عضو کمیته نشر دانشکده پزشکی

-عضو شورای طرحهای علوم پایه پزشکی دانشگاه