رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دکتر شهرزاد شهیدی     
:میزان تحصیلات

تخصص داخلی و فوق تخصص بیماریهای کلیوی

: آدرس پست الكترونيكي shahidi@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي

  عضویت در شوراهای گروه، مسؤول آموزش دستیاران فوق تخصصی و مسؤول بخش فوق تخصصی بیماریهای کلیوی

عضو شورای دستیاری فوق تخصصی گروه داخلی و مسؤول بخش پیوند مراکز آموزشی و درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)