رفتن به محتوای اصلی
x
:نام ونام خانوادگی دکتر کیان حشمت قهدریجانی
: میزان تحصیلات  متخصص قلب و عروق
 : آدرس پست الكترونيكي  
: سوابق اجرایی