رفتن به محتوای اصلی
x
نام ونام خانوادگی دکتربیژن ایرج
 میزان تحصیلات

دانشیار گروه داخلی - غدد و متابولیسم

 آدرس پست الكترونيكي   
 سوابق اجرايي    

مدیر گروه داخلی