رفتن به محتوای اصلی
x
نام ونام خانوادگی دکتربیژن ایرج
 میزان تحصیلات

دانشیار گروه داخلی - غدد و متابولیسم

 آدرس پست الكترونيكي  bijaniraj@med.mui.ac.ir
 سوابق اجرايي    

مدیر گروه داخلی