رفتن به محتوای اصلی
x

جلسه دفاع از مقاله سرکار خانم سهیلا کوهستانی دانشجوی گروه طب اروژانس تحت عنوانComparing Three Methods for Procedural Sedation and Analgesia in Emergency   Department, A New Combination: Ketadex versus Ketofol and Ketamine as one drug در تاریخ 1400/6/28 در ساعت 9 به صورت آنلاین با حضور جناب آقای دکتر رضا عزیزخانی (استاد راهنما) و جناب آقای دکتر کیهان گلشنی، جناب آقای دکتر سعید عباسی  و جناب آقای دکتر سیدحامد خواجه باشی (هیأت داوران) و نماینده معاونت پژوهشی دانشکده جناب آقای دکتر محمد مظاهری برگزار شد.