رفتن به محتوای اصلی
x
 • نشست اول با دستیاران گروه

  در تاریخ 1401/3/19 اولین جلسه نشست صمیمانه با دستیاران گروه برگزار گردید در این جلسه دستیاران از مشکلات آموزشی و اساتید از توقعات یادگیری و عملرد بالینی و اخلاق حرفه ای با هم بحث وتبادل نظر کردند که گزارش این رویداد جدید به دانشکده پزشکی انتقال داده شد

 • باز آموزی مجازی پزشکان عمومی

  برنامه باز آموزی مجازی (آنلاین ) پزشکان عمومی با عنوان مروری بر سرطان های شایع پوست با سخنرانی اساتید گروه پوست دانشکده پزشکی اصفهان در تاریخ پنجشنبه 1401/2/29 از ساعت8-11 صبح برگزار شد

  در این برنامه خانم دکتر ایرجی در مورد اکتینیک کراتوز  خانم دکتر فقهی در مورد مروری برسرطانهای شایع پوست

  آقای دکتر شاهمرادی در مورد SCC.BCCو درمانهای آن و آقای دکتر علی اصیلیان در مورد ملانوم بدخیم و درمانهای آن صحبت کردند

 • برنامه انجمن متخصصین پوست

  گرد همای انجمن متخصصین پوست اصفهان در تاریخ 1400/2/29 برگزار شد در این جلسه مدیر گروه پوست ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سالیانه انجمن در مورد درمان زگیلهای اطراف ناخن سخنرانی کردند

 • جلسه شورای گروه

  جلسه شورای گروه پوست پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه با حضور اکثریت اعضای گروه پوست تشکیل گردید