امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

دوشنبه, 04 تیر 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه روان پزشکی

 

نام اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
 phobia  DrAttari  Phobia.pptx
 psychopharmacology  DrAttari  psychopharmacology.pptx
 OSCE  DrAttari  OSCE.ppt
ECTpresentation1 DrAttari ECT pesentation 1.pptx
Schizophrenia DrAttari schizophrenia.pptx
Badnews DrAttari bad news.ppt
asd&ptsd DrAttari asd& ptsd.pptx
Anxiety Dr.Kheirabadi Anxiety_disorders-Students.ppt
Detoxification Dr.Kheirabadi Detoxification.ppt
Schizophrenia -students Dr.Kheirabadi Schizophrenia -students.ppt
 مصاحبه انگيزشي Dr.Mousavi   abstinence edu..ppt
 پرخاشگري و تهاجم Dr.Mousavi   Agg.Viol.ppt 
 كاتاتونيا Dr.Mousavi  Catatonia.ppt 
Conversion  Dr.Mousavi   Conversion D..ppt 
مداخله دربحران  Dr.Mousavi  crisis intervention.ppt 
آرامسازي بيمارپرخاشگر  Dr.Mousavi    deescalation.ppt
كلكسيوني از گلهاي زيبا  Website manager  Flowers Collection 

 

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD