امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

دوشنبه, 04 تیر 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه روان پزشکی

 

نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دکتر فاطمه سادات ناجی دکتر حمید افشار   1390 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید بررسی مقایسه ای اختلالات عمده روانپزشکی ، ... 
 دکتر مهشید طباطبائیان دکتر معروفی-دکتر افشار   1390 این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید بررسی نیمرخ روانپزشکی و روانشناختی کیفیت زندگی و شدت علایم در بیماران مبتلا به کولیت اولسراتیو ... 
دکتر مریم طباطبائیان دکتر محسن معروفی 1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید">  بررسی مقایسه ای واکنش پوستی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی، ... 
دکتر مریم مطمئن  دکتر غلامرضا خیرآبادی 1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید بررسی اثربخشی مداخله متمرکز بر ادراک بیماری در مبتلایان به انفارکتوس قلبی ...
دکتر مریم محمدیان دکتر ویکتوریا عمرانی فرد  1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید"> بررسی تأثیر ممانتین بعنوان درمان کمکی در بهبود عملکرد اجتماعی بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی مزمن 
دکتر الهام فلاح دکتر سرور آرمان  1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید"> بررسی مقایسه ای اثربخشی افزودن ویتامین ای یا تاموکسیفن بر درمان نوجوانان مبتلا به مانیای حاد 
دکتر مریم نادرطهرانی  دکتر سیدغفور موسوی 1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید"> بررسی مقایسه ای ویزیت و درمان فعال با درمان معمولی در پیشگیری از TAU ... 
دکتر الهام نصراصفهانی دکتر کتایون شفیعی 1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید"> بررسی علل مشاوره  های روانپزشکی درخواسته شده جهت سالمندان ... 
دکتر محسن امینی دکتر سیدغفور موسوی 1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید"> بررسی اثربخشی روشهای مداخله ای بر بهبودی و عود درمان اورژانسی مبتلایان به اختلال تبدیلی 
دکتر علیرضا قادری دکتر کتایون شفیعی  1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید"> فراروانی نسبت اختلال بدشکلی بدن در افراد مراجعه کننده جهت رینوپلاستی ... 
دکتر الهام شانه دکتر امرا... ابراهیمی  1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نماییداین ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>"> بررسی وضعیت روانشناختی، طبی و دموگرافیک و سایکوسکشیال اهداکنندگان و گیرندگان کلیه ... 
 دکتر مهرسا رادمنش دکتر امرا... ابراهیمی   1390  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید>">این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید  

 

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD