امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

دوشنبه, 04 تیر 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه روان پزشکی

 

نام و نام خانوادگی اطلاعات بیشتر
دكتر عباس عطاري CV
 دكتر رضا باقريان CV
 دكتر غلامرضا خيرآبادي CV
 دكتر شهلا آكوچكيان CV
 دكتر مصطفي نجفي CV
دكتر سيد غفور موسوي CV
دكتر غلامحسين احمدزاده CV
دكتر محسن معروفي CV
دكتر حميد افشار CV
دكتر مهرداد صالحي CV
دكتر مجيد بركتين CV
دكتر غلامرضا قاسمي CV
دكتر امراله ابراهيمي CV
دكتر مژگان كاراحمدي CV
دكتر سرور آرمان CV
دكتر فرشته شكيبايي CV
دكتر كتايون شفيعي CV
 دكتر ويكتوريا عمراني فرد CV

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD