امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 01 خرداد 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه ژنتیک

Topic

Speaker

Time

Opening

Dr Memarzadeh, M.D

8:30-8:40

Current Status of Cancer Management in Isfahan Emam Reza Hospital

Dr Mehrzad, M.D

8:40 -9:10

Next-generation Sequencing: Prospects, Challenges and Hopes

Dr Seyed Alireza Salami, Ph.D

9:10-10:00

Break

10:00-10:15

Next Generation Sequencing Applications

Dr Vahid Shariati, Ph.D

10:15-10:50

Next-Generation Sequencing and Bioinformatics in Clinical Diagnostics: a Brief Overview of Applications and Limitations

Dr Babak Arefnezhad, Ph.D

10:50-11:30

Next Generation Sequencing  in Cancer Research

Huang Kai (Henry)

11:30-12:15

Interpretation of Exome Data

Dr M. Amin Tabatabaiefar, Ph.D

12:15-13:00

Lunch

13:00-14:00

Cancer Diagnosis Introduction

 

Dr Sadeghi, M.D

14:00-14:40

Beijing Genome Institute: History and Capability of the World Largest Company in Research and Health

 

Huang Kai (Henry)

14:40-15:10

Novel and Advanced Technologies in Cancer Drug Medications

 

Huang Kai (Henry)

15:10-16:00

Panel discussion

16:00-16:30

برگزار کنندگان: گروه ژنتيک و بيولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری بيمارستان سيد الشهدا، گروه تخصصی OMICS (شرکت مديا طب ژن) و انستیتوی ژنوم پکن (BGI-Tech)

مخاطبان: همکاران محترم انکولوژيست، راديوتراپيست، پاتولوژيست، متخصصين ژنتيک پزشکی، متخصصين پزشکی مولکولی ،  پژوهشگران حوزه سرطان و دانشجويان تحصيلات تکميلی حوزه های مرتبط

زمان: پنجشنبه 7 آبان ماه 94، مکان: اصفهان، پل فلزی، بيمارستان سيدالشهدا، طبقه 3، سالن اجتماعات 

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD