امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 01 خرداد 1397

گروه پزشکی اجتماعی

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه اجتماعی

کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان مقطع MPH پزشک خانواده در تاریخ های 93/12/18 و 93/12/23 از ساعت 8 لغایت 13 در سالن شورای گروه پزشکی اجتماعی برگزار خواهد گردید.

آزمون مقطع MPH

زمان: 6/12/93ساعت 12

مکان : کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی

قابل توجه دانشجویان مقطع MPH

چنانچه موفق به انتخاب واحد نگشته اید می توانید  در روزهای دوم و سوم اسفندماه 93 به سامانه سما مراجعه فرمایید و در قسمت حذف و اضافه انتخاب واحد نمایید شایان ذکر است حد انتخاب واحد 12 واحد می باشد جهت انتخاب واحد ابتدا دروس ترم چهارم را انتخاب نموده و چنانچه دروسی از دروس ترم های اول و دوم را افتاده اید به ترتیب اولویت از ترم اول انتخاب واحد نمایید اگر بیش از 12 واحد شد پایان نامه ترم چهارم را انتخاب نکنید و به جای آن دروس افتاده ترم اول را وارد نمایید.

مکان آزمون MPH پزشک خانواده:  دانشکده پزشکی کلاس 14  ساعت 12 مورخ 93/12/6


 

اطلاعیه:

آزمون مقطع MPH پزشک خانواده از تاریخ 93/11/15 به 93/12/6 تغییر نمود. شایان ذکر است آزمون تاریخ 93/11/29  در ساعت 12 در کلاس 14 و 15  دانشکده پزشکی کماکان برجای خود باقی است و تغییری ننموده است.

دانشجویان محترم مقطع MPH پزشک خانواده

کلیه اطلاعات مربوط به دروس این مقطع شامل نام دروس تعداد واحد شماره درس در قسمت کوریکولوم آموزشی سایت درج گردیده است. شایان ذکر است شماره گروه ، یک می باشد.

کلیه دانشجویان مقطع MPH پزشک خانواده از تاریخ 93/11/8 لغایت 93/11/14 از طریق سیستم سما دروس مربوط به ترم چهارم و دروسی که از ترم اول و دوم نمره قبولی کسب ننموده اند را انتخاب واحد نمایند. گروه پزشک خانواده در برابر عدم انتخاب واحد توسط دانشجو در تاریخ های مذکور هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

آزمون ترم چهارم مقطع MPH پزشک خانواده در تاریخ 24/10/93 ساعت 9 صبح در کلاس شماره 13 دانشکده پزشکی برگزار می گردد.

آزمون دروس مربوط به ترم سوم مقطع MPH پزشک خانواده در تاریخ های 15/11/93 و 29/11/93 برگزار خواهد گردید.

زمان برگزاری کلاس های مقطع MPH پزشکی خانواده:

چهارشنبه 21/8/93

چهارشنبه 19/9/93

سه شنبه 9/10/93

سه شنبه 23/10/93

از ساعت 8 لغایت 14

مکان: سالن پزشکی اجتماعی

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD