امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 01 خرداد 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس گروه ارتوپدی

آزمون كتبي سه ماهه سوم دستياران ارتوپدي در روز پنجشنبه به تاريخ 21/3/94ساعت 30/8 صبح در كلاس شماره يك مركز آموزشي درماني الزهرا (س) برگزار خواهد شد.

آزمون آسكي دستياران ارتوپدي در سال 93، در روز پنجشنبه به تاريخ 21/12/93 ساعت 30/9صبح به صورت زير برگزار شد:

- دستياران سال هاي اول و سوم در مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

- دستياران سال هاي دوم و چهارم در مركز آموزشي درماني آيت اله كاشاني

آزمون كتبي سه ماهه دوم دستياران ارتوپدي در سال تحصيلي 94-93 در روز پنجشنبه به تاريخ 21/12/93 ساعت 8 صبح به صورت زير برگزار  شد:

- دستياران سال هاي اول و سوم در مركزآموزشي درماني الزهرا (س) كلاس شماره يك  

- دستياران سال هاي دوم و چهارم در مركز آموزشي درماني آيت اله كاشاني

جهت دريافت كليد سؤالات اينجا كليك نماييد.

جلسه شوراي پژوهشي گروه ارتوپدي در فروردين ماه 94،در روز چهارشنبه به تاريخ 19/1/94ساعت 30/7 صبح در دفتر گروه تشكيل خواهد شد.

جهت دریافت آیین نامه های پای بندی به اصول حرفه ای دستیاران بر روي لينك هاي زير كليك نماييد:

regulation 1

regulation 2

regulation 3

regulation 4

regulation 5

regulation 6

آزمون پايان دوره اكسترنهاي ارتوپدي فروردين ماه94، در روز پنجشنبه به تاريخ 10/2/94به شرح ذيل برگزار ميگردد:

آزمون آسكي: ساعت 10 صبح - بيمارستان الزهرا (س)

آزمون كتبي: ساعت 12 ظهر-  دانشكده پزشكي

آزمون كتبي سه ماهه اول دستياران ارتوپدي در روز پنجشنبه به تاريخ 27/9/93 ساعت 30/8 صبح در كلاس شماره يك مركز آموزشي درماني الزهرا (س) برگزار شد، جهت دريافت كليد سؤالات بر روي  لينك هاي زير كليك نماييد:

دستياران سال اول

دستياران سال هاي دوم، سوم و چهارم

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD