امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 01 خرداد 1397

ورود به سایت

اتصال به ایمیل

ID-email

PASSWORD

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده 

 

:نام ونام خانوادگی دکتر وحید عشوریون    
: میزان تحصیلات

پزشک عمومی

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی 

: آدرس پست الكترونيكي  
: سوابق اجرايي    

عضو هیئت علمی گروه آموزش پزشکی

معاون مدیریت مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه 

 

 

 

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD