امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 01 خرداد 1397

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس معاونت پژوهشی

برای دریافت فرمها و آئین نامه های کارورزی به قسمت"واحد امور پایان نامه " مراجعه فرمایید.

برای دریافت فرمها و آئین نامه های دستیاری به قسمت" واحد امور پایان نامه" مراجعه کنید.

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD