امام موسی کاظم علیه السلام: بهترین عبادت بعد از شناختن خداوند،‌ انتظار فرج و گشایش است.

سه شنبه, 01 خرداد 1397

دانلود e-book های گروه


فقط در سطح پردیس دانشگاه

پایان نامه های دفاع شده


عکس معاونت درمان

فرم گزارش دهی مشکلات کتاب ارزش نسبی خدمات و دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد،

در لینک فرم ها قابل دسترسی است، از کلیه اعضای محترم هیات علمی تقاضا می گردد در

صورت برخورد با هرگونه مشکل،در کتاب ارزشهای نسبی خدمات و دستورالعمل پرداخت  مبتنی

بر عملکرد،نسبت به دریافت فرم، تکمیل و ارسال آن از طریق مدیرگروه با مکاتبه رسمی به

معاونت درمان دانشکده پزشکی اقدام نمایند.

 

 

در راستای اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی برنامه تحول نظام سلامت، جلسه ارزیابی راهکارهای افزایش زایمان بدون درد، از ساعت 11 لغایت 12:30 مورخ 26/11/93 با حضور معاون محترم درمان دانشگاه، مدیر محترم امور بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی معاونت درمان، مدیران محترم گروههای بالینی بیهوشی و زنان،معاون محترم درمان دانشکده، قائم مقام محترم معاون درمان دانشکده، ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی به اتفاق رئیس محترم بخش بیهوشی آن مرکز، در دانشکده پزشکی تشکیل گردید. در این جلسه ضمن ارائه آمار عملکردی استان در زایمان بی درد، چالش های اجرایی توسط صاحبان فرآیند مطرح و برنامه ریزی لازم به منظور تقویت راهکارهای اجرایی به عمل آمد.

 

 

 

در راستای تقویت بسته آموزشی فراگیران رشته پزشکی در سوختگی، جلسه ای از ساعت 9:30 لغایت 10:45 مورخ 26/11/93 با حضور مدیر محترم گروه جراحی، معاون محترم درمان دانشکده، قائم مقام محترم معاون درمان دانشکده، رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع) و دو تن از متخصصین محترم جراحی شاغل در آن مرکز (هیأت علمی و درمانی) در دانشکده پزشکی تشکیل گردید. در این جلسه ضمن ارائه ظرفیت های موجود در مرکز آموزشی درمانی امام موسی کاظم(ع)، همچنین چالش های پیش رو، مقرر گردید بسته آموزشی گروه همراه با ملزومات مورد نیاز ارائه، تا اقدامات تکمیلی با هماهنگی ریاست محترم مرکز به عمل اید.

دومین کارگاه تدوین و بومی سازی راهکارهای های بالینی تجویز و مصرف داروهای گران قیمت

ادامه مطلب ...

ورود به سایت گروه

اتصال به ایمیلmed@

ID-email

PASSWORD