اخبار گروه زنان و زایمان

كنگره شيراز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-5:54

جشنواره شهيد مطهري

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/24-5:50

احكام كارگزيني هيات علمي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-8:19

كمپ تابستاني

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-12:33

خروج از تمام وقت جغرافيايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/05-8:24

برنامه هاي شهريور ماه 97

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-10:33

برنامه هاي شهريور ماه 97 بر روي سايت مي باشد .

اصلاحيه ماده 12 آئين نامه اداري

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/21-9:21

كنفرانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/18-9:35

جدول زمان بندي كنفرانس پاتولوژي و درمان تومورهاي تناسلي زنان در قسمت كنفرانس ها و سمينارها مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir