اخبار گروه زنان و زایمان

كنفرانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-9:32

جدول زمان بندي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/17-9:19

تصويب پروپوزال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/11-10:42

تسهيلات نقل و انتقال

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/11-10:40

جشنواره شهيد مطهري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/10-14:23

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-10:30

جلسه دفاع از پايان نامه كارورزي آقاي دكتر امير حسين مرتاضي

موضوع : بررسي توزيع فراواني سندروم پاي بيقرار در مبتلايان به پره اكلامپسي و اكلامپسي و ارتباط آن با مرده زايي و زايمان زودرس

استاد راهنما: سركار خانم دكتر محرابيان

زمان : دوشنبه 97/5/8 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/05/07-10:28

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري خانم دكتر فاطمه اسماعيليان

موضوع : بررسي مقايسه اي سونوگرافي و تومور ماركر CA 125  در پيشگويي تشخيص بدخيمي توده هاي ادنكس

استاد راهنما : سركار خانم دكتر روح الامين

زمان : دوشنبه 97/5/8 - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

داروهاي تحقيقاتي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/05/04-11:13

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir