اخبار گروه زنان و زایمان

كنفرانس يك روزه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-11:28

بازآموزي غربالگري

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-11:22

كنفرانس يك روزه ساماندهي غربالگري سندروم داون

زمان = پنجشنبه 97/9/8  - ساعت 8 صبح

مكان = ساختمان گسترش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - تالار لقمان

 برنامه در قسمت كنفرانس ها مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-11:15

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي مشترك با گروه اطفال

موضوع : كوريوآمنيونيت

استاد : سركار خانم دكتر شهشهان

دستيار : خانم دكتر نياكان

زمان : دوشنبه 97/8/28 - ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيدبهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-10:49

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : عوارض ميومكتومي

استاد : سركار خانم دكتر هاشمي

دستيار : خانم دكتر مغزي

تاريخ : دوشنبه 97/8/14 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

فیلم 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-9:26

روش انجام برش میلارد

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/02-8:28

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : كاربرد PRP در ناباروري

استاد : سركار خانم دكتر نقشينه

دستيار : خانم دكتر ميبدي

زمان : دوشنبه 97/8/7 - ساعت 9صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-15:00

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : IUGR

استاد : سركار خانم دكتر ابراهيم بابايي

دستيار : خانم دكتر عطايي

زمان: دوشنبه 97/7/30 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

برنامه هاي آبان ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-12:31

برنامه هاي آبان ماه 97 بر روي سايت مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir