اخبار گروه زنان و زایمان

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-14:28

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : پره اكلامپسي

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستياران : خانم ها دكتر تقي يار - آنديده - زمانسرايي

مقالات مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي ياشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-8:00

بازآموزي زنان و مامايي

دوشنبه 96/12/14 - ساعت 9 صبح

موضوع : Ovarian tumor

استاد : سركار خانم دكتر بهنام فر

با حضور جناب آقاي پروفسور هنجني

بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدها بر روي سايت  در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

امتحان دستياران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/14-13:18

امتحان كتبي درون گروهي دستياران زنان در تاريخ 96/12/14 برگزار گرديد . سوالات و پاسخنامه دستياران بر روي سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/08-11:24

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : بيماريهاي قلبي در حاملگي

استاد : سركار خانم دكتر موحدي

دستياران : خانم ها دكتر مدني - دكتر مغزي

مقالات مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي ياشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-11:46

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با اطفال

دوشنبه 96/11/30- ساعت 8 صبح

بيمارستان شهيدبهشتي

موضوع = non immune hydrops

استاد = سركار خانم دكتر خانجاني

دستيار = خانم دكترارشد

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كنفرانس نازايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-10:11

كنفرانس نازايي

دوشنبه 96/11/23 - ساعت 8 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = نازايي

استاد = سركار خانم دكتر يوسفيان

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-10:09

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

دوشنبه 96/11/23 - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = post partum hemorrhage

استاد = سركارخانم دكتر ابراهيم بابايي

دستيار = خانم دكتر وليان

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

پرونده الكترونيك

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-11:18

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir