اخبار گروه زنان و زایمان

پذیرش دستیار زنان ومامایی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/09/04-11:46

اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/28-12:48

نامه نخبگان

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/31-13:17

جلسه قوانین

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/07/30-12:38

جلسه قوانین مستندسازی پرونده های پزشکی و جنبه های قانونی مدارک پزشکی

سخنران : دکتر مقاره زاده متخصص پزشکی قانونی

شرکت کنندگان : دستیاران زنان و مامایی

تاریخ : 5 /5 /96   و   12 /5 /96

زمان : ساعت 8 صبح لغایت 2 بعد از ظهر

مکان : بیمارستان شهید بهشتی

 

Log book

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2017/07/27-11:36

Log book کارآموزان و کارورزان زنان و مامایی بر روی سایت در قسمت کارآموزی  و کارورزی ( منابع ) می باشد.

منابع آزمونهای پیش کارورزی و دستیار تخصصی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2017/07/27-11:03

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir