اخبار گروه زنان و زایمان

اصلاحيه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:37

اصلاحيه نمرات ارتقاء دستياران سال سوم و اصلاحيه برنامه هفتگي اساتيد بيمارستان الزهرا در خرداد ماه 97 بر روي سايت مي باشد.

خدمات رفاهي هيات علمي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/06-10:27

مدارك شركت در كنگره

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-15:19

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:38

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع = luteal plase support

استاد = سركار خانم دكتر نقشينه

دستيار = خانم ها دكتر تشكر ، دكتر زمانسرايي

زمان = پنجشنبه 97/3/10 - ساعت 8 صبح

مكان = بيمارستان الزهرا - كلاس سمعي بصري

نمرات ارتقا دستياري

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/05-13:59

نمرات ارتقا سال 1397 دستياران زنان بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

جزوه آموزشي ايمني بيمار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-13:49

اصلاحيه منابع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-13:46

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-10:07

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = بيماري هاي قلبي در بارداري

استاد= سركار خانم دكتر موحدي

دستيار = خانم دكتر تشكر

زمان = دوشنبه 97/2/31 - ساعت 8 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir