اخبار گروه زنان و زایمان

جزوه آموزشي ايمني بيمار

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-13:49

اصلاحيه منابع

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-13:46

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-10:07

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = بيماري هاي قلبي در بارداري

استاد= سركار خانم دكتر موحدي

دستيار = خانم دكتر تشكر

زمان = دوشنبه 97/2/31 - ساعت 8 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-12:06

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

زمان = پنجشنبه 97/2/27 - ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = اشتباهات رايج در تلاش براي انقباض عضلات كف لگن در زنان تازه زايمان كرده

استاد = سركار خانم دكتر حاج هاشمي

دستيار = خانم ها دكتر نوابي - دكتر ضالح زاده

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/02/30-12:06

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

زمان = پنجشنبه 97/2/27 - ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = اشتباهات رايج در تلاش براي انقباض عضلات كف لگن در زنان تازه زايمان كرده

استاد = سركار خانم دكتر حاج هاشمي

دستيار = خانم ها دكتر نوابي - دكتر ضالح زاده

 

قابل توجه دستياران محترم گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-10:50

شيوه نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-9:01

شیوه نامه اجرایی درس اخلاق 3دوره کارورزي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روي سايت قسمت آموزش كارورزي مي باشد .

منابع آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-8:54

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir