اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/27-13:12

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

دوشنبه 97/1/27  - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = DIC  در بارداري

استاد = سركار خانم دكتر شهشهان

دستيار = خانم دكتر كلاته

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

كلاس درس سونوگرافي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-12:24

كلاس درس سونوگرافي اساتيد گروه زنان

مدرس = سركار خانم دكتر زارعان

زمان = ساعت 7/30 لغايت 9 صبح

مكان = بيمارستان الزهرا - كلاس درس سمعي بصري

كلاس درس دستياري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-12:21

كلاس درس دستياري

موضوع = كانسر تخمدان

زمان = پنجشنبه 97/1/23 - ساعت 10/30

مكان = كلاس درس شماره 4 بيمارستان الزهرا

استاد= سركار خانم دكتر بهنام فر

 

دستور العمل

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/22-8:24

دستور العمل زايمان طبيعي در سال 1397 بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي ( دستور العمل ها ) مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-18:09

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

دوشنبه 97/1/20 - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع : بيماريهاي هماتولوژيك در بارداري

استاد : سركار خانم دكتر زهرا علامه

دستيار : خانم دكتر آنديده

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-17:57

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : نازايي غير قابل توجيه

استاد = جناب آقاي دكتر قهيري

دستياران = خانم ها دكتر محموديان - دكتر محسني - دكتر هاشمي

پنجشنبه 97/1/16  - ساعت 9 صيح

كلاس درس شماره 4 بيمارستان الزهرا (س)

اسلايدهاي مربوطه بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد 

برنامه هاي فروردين ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/28-11:28

برنامه هاي فروردين ماه 97 گروه زنان بر روي سايت مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-14:39

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : Tuboovarian Abcess

استاد : سركار خانم دكتر نقشينه

دستيار : خانم دكتر نوابي

بيمارستان شهيد بهشتي  - ساعت 9 صبح

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir