اخبار گروه زنان و زایمان

هم انديشي اساتيد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-8:32

بيمه تكميلي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/04/24-8:31

نمرات دانشجويان زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/23-8:37

نمرات نهايي دانشجويان زنان فروردين و ارديبهشت ماه 97 بر روي سايت مي باشد .

نامه بانك سينا

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-12:08

سمينار آموزشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-7:55

سمينار آموزشي اهميت ارزيابي تغذيه در بيماران بستري با امتياز آموزش مداوم

( جدول برنامه در قسمت فعاليت هاي پژوهشي - سمينارها مي باشد )

پيوست كد اخلاق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-10:28

پيوست كد اخلاق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-10:27

نامه مربوط به اعطاي كد اخلاق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-10:25

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir