اخبار گروه زنان و زایمان

ذخيره مرخصي اساتيد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-8:07

ذخيره مرخصي جانبازان و ايثارگران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/17-8:03

تاريخ امتحانات پايان دوره

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-9:16

تاريخ امتحان پايان دوره كارورزي زنان ومامايي آذر و دي 97

يكشنبه 97/10/30 - ساعت 9 صبح -  بيمارستان شهيد بهشتي

 

تاريخ امتحان كتبي پايان دوره كارآموزان زنان ومامايي آذر و دي 97

يكشنبه 97/10/30 - ساعت 12 ظهر- دانشكده پزشكي

 

تاريخ امتحان آسكي پايان دوره كارآموزان زنان ومامايي آذر و دي 97

شنبه 97/10/29 - ساعت 8 صبح - مركز مهارتهاي بيمارستان الزهرا

كارگاه احياي نوزاد

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/10/13-9:07

رفرنس هاي پذيرش دستيار فلوشيپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/12-9:33

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/12-9:32

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : نارسايي زودرس تخمداني

استاد : سركار خانم دكتر تهراني

دستيار : خانم دكتر صالح زاده

زمان : دوشنبه 97/10/17 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-11:51

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : تاموكسيفن درمان سرطان يا علت سرطان

استاد : سركار خانم دكتر موسوي سرشت

دستيار : خانم دكتر اسفندياري

تاريخ : دوشنبه 97/10/10 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-6:49

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : بي اختياري استرسي و يوروديناميك

استاد : سركار خانم دكتر حاج هاشمي

دستيار : خانم دكترزمانسرايي

زمان : دوشنبه  97/10/3 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir