اخبار گروه زنان و زایمان

پرونده الكترونيك

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/16-11:18

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-11:42

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = تروما در حاملگي

زمان = دوشنبه 96/11/16- ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

استاد = جناب آقاي دكتر قهيري

دستيار =  خانم دكتر ترابي پور

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/11/12-11:43

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاريخ = پنجشنبه 96/11/12 - ساعت 9 صبح

موضوع = TROCH

مكان = بيمارستان الزهرا - كلاس درس شماره 3

استاد = سركار خانم دكتر دانش

دستياران = خانم ها دكتر حق شناس - دكتر اسفندياري - دكتر ترابي پور

مقالات مربوطه بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

نمرات كارورزان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-12:02

نمرات نهايي پايان دوره كارورزان زنان ومامايي مهر و آبان 96 بر روي سايت گروه در قسمت ارزشيابي و همچنين بر روي سايت سما مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-13:01

كلينيكال كنفرانس گروه زنان و مامايي مورخ 96/11/9

موضوع = تب بعد از زايمان

استاد = خانم دكتر تهراني

دستيار = خانم دكتر غلاميان

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي - ساعت 9 صبح

اسلايدهاي آموزشي در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-11:16

ژورنال كلاپ زنان ومامايي در تاريخ پنجشنبه 96/11/5 ساعت 9 صبح در كلاس درس بيمارستان الزهرا با حضور اساتيد و دستياران گروه برگزار گرديد .

استاد مسئول : سركار خانم دكتر نقشينه

دستياران مسئول : خانم ها دكتر اسماعيليان دكتر دهقان دكتر درخشنده

مقالات مربوطه در سايت گروه در قسمت اموزش تخصصي مي باشد.

نمرات

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-11:07

نمرات نهايي كارآموزان و كارورزان زنان ومامايي مهر و آبان 96 بر روي سايت سما قابل مشاهده مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-12:11

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مورخ  96/11/2

زمان : ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

استاد : سركار خانم دكتر خاني

دستيار: خانم دكتر كلاته

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir