اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/12/06-8:37

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با گروه اطفال

موضوع : هيدروپس

استاد :  سركار خانم دكتر ابراهيم بابايي

رزيدنت : خانم دكتر سليماني

زمان : دوشنبه 97/11/29

- ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

برنامه هاي اسفند ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-8:28

برنامه هاي اسفند ماه 97 بر روي سايت مي باشد.

امتحان درون گروهي دستياران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/21-8:55

امتحان درون گروهي دستياران:

** امتحان آسكي درون گروهي دستياران در تاريخ دوشنبه 97/12/13 در مركز مهارتهاي دانشگاه برگزار خواهد شد. 

ساعت 10-8  =  دستياران سال اول و دوم

ساعت 12-10 = دستياران سال سوم و چهارم

** امتحان كتبي درون گروهي دستياران در تاريخ پنجشنبه 97/12/16  ساعت 10/30 تا 12/30 در تالار محسن بيمارستان الزهرا برگزار خواهد شد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/13-9:31

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : اختلالات تيروئيد در بارداري

استاد : سركار خانم دكتر موحدي

دستيار : خانم دكتر طاولي

زمان : دوشنبه 97/11/15 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/11/06-10:08

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = case report

استاد = سركار خانم دكتر محرابيان

دستيار = خانم دكتر مغزي

زمان = دوشنبه 97/11/8 - ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

نشست حوزه فرهنگ و انديشه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/02-7:47

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-7:27

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : childhood bleeding

استاد : سركار خانم دكتر تاج السادات علامه

دستيار : خانم دكتر ميري

زمان : دوشنبه 97/11/1  - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد 

 

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/26-8:20

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي مشترك با گروه نوزادان

موضوع : Post term pregnancy

استاد : سركار خانم دكتر ظفربخش

دستيار : خانم دكتر عطايي

تاريخ : دوشنبه 97/10/24 - ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir