اخبار گروه زنان و زایمان

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-17:57

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : نازايي غير قابل توجيه

استاد = جناب آقاي دكتر قهيري

دستياران = خانم ها دكتر محموديان - دكتر محسني - دكتر هاشمي

پنجشنبه 97/1/16  - ساعت 9 صيح

كلاس درس شماره 4 بيمارستان الزهرا (س)

اسلايدهاي مربوطه بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد 

برنامه هاي فروردين ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/28-11:28

برنامه هاي فروردين ماه 97 گروه زنان بر روي سايت مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-14:39

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : Tuboovarian Abcess

استاد : سركار خانم دكتر نقشينه

دستيار : خانم دكتر نوابي

بيمارستان شهيد بهشتي  - ساعت 9 صبح

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-14:28

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : پره اكلامپسي

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستياران : خانم ها دكتر تقي يار - آنديده - زمانسرايي

مقالات مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي ياشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-8:00

بازآموزي زنان و مامايي

دوشنبه 96/12/14 - ساعت 9 صبح

موضوع : Ovarian tumor

استاد : سركار خانم دكتر بهنام فر

با حضور جناب آقاي پروفسور هنجني

بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدها بر روي سايت  در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

امتحان دستياران

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/14-13:18

امتحان كتبي درون گروهي دستياران زنان در تاريخ 96/12/14 برگزار گرديد . سوالات و پاسخنامه دستياران بر روي سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/08-11:24

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : بيماريهاي قلبي در حاملگي

استاد : سركار خانم دكتر موحدي

دستياران : خانم ها دكتر مدني - دكتر مغزي

مقالات مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي ياشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/24-11:46

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با اطفال

دوشنبه 96/11/30- ساعت 8 صبح

بيمارستان شهيدبهشتي

موضوع = non immune hydrops

استاد = سركار خانم دكتر خانجاني

دستيار = خانم دكترارشد

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir