اخبار گروه زنان و زایمان

شيوه نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-9:01

شیوه نامه اجرایی درس اخلاق 3دوره کارورزي دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر روي سايت قسمت آموزش كارورزي مي باشد .

منابع آزمون

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/26-8:54

كارگاه سامانه هاي نظام نوين اطلاعات پزشكي ايران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-12:55

برنامه هم انديشي اساتيد

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/25-8:02

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/24-10:47

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مورخ 97/2/24  تشكيل نمي گردد .

قابل توجه دستياران گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/24-10:47

كلاس درس ژورنال كلاپ ساعت 9 صبح و امتحان كتبي درون گروهي دستياران ساعت 10 صبح در بيمارستان بهشتي در تاريخ 97/2/27  برگزار خواهد شد .

امتحان كارآموزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-14:42

امتحان كتبي پايان دوره كارآموزان فروردين و ارديبهشت 97 در تاريخ 97/2/31 در دانشكده پزشكي ساعت 12 برگزار خواهد شد .

امتحان آسكي پايان دوره كارآموزان فروردين و ارديبهشت 97 در تاريخ 97/2/29 در مركز مهارتهاي دانشگاه ساعت 8 صبح برگزار خواهد شد .

امتحان كتبي كارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-14:42

امتحان كتبي پايان دوره كارورزان فروردين و ارديبهشت 97  در تاريخ 97/2/31 ساعت 10 صبح در بيمارستان شهيد بهشتي برگزار خواهد شد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir