اخبار گروه زنان و زایمان

كنفرانس يك روزه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-10:59

سمينار مشترك قلب و زنان با امتياز آموزش مداوم

زمان : پنجشنبه 97/9/29  -  ساعت 7:30 لغايت 12:30

مكان : دانشكده مديريت - ساختمان آفرينش - تالار نفيس

 

 

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-6:46

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي مشترك با گروه نوزادان

موضوع : Perivaible birth

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستيار : خانم دكتر ميبدي

زمان : دوشنبه 97/9/26  - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

 

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-12:08

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : اسكرينينگ بيماريهاي پستان

استاد : سركار خانم دكتر زهرا علامه

دستيار : خانم دكتر سليماني

زمان : دوشنبه 97/9/12 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

سامانه پژوهشيار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-7:14

نامه مهم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-9:06

بازآموزي زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-8:05

بازآموزي گروه زنان و مامايي

اسلايدهاي مربوط به بازآموزي گروه زنان و مامايي سال 1397 در قسمت فعاليت هاي پژوهشي - كنگره ها و سمينارها بارگذاري شده است

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-11:36

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : عفونت پس از سزارين

استاد : سركار خانم دكتر ثابت

دستيار : خانم دكتر طاولي

زمان : دوشنبه 97/9/5 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كنفرانس يك روزه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-11:28

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir