اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/21-12:11

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مورخ  96/11/2

زمان : ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

استاد : سركار خانم دكتر خاني

دستيار: خانم دكتر كلاته

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد 

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/21-11:30

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مورخ  96/10/25

زمان : ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستيار: خانم دكتر قائد اميني

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد 

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/01/21-11:18

ژورنال كلاپ زنان ومامايي در تاريخ پنجشنبه 96/10/28 در بيمارستان الزهرا ساعت 9 صبح در كلاس درس شماره 3 با حضور اساتيد و دستياران زنان ومامايي برگزار گرديد.

مقالات مربوطه بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/17-13:41

ژورنال كلاپ زنان ومامايي

در تاريخ پنجشنبه 96/10/28 ، در مركز پزشكي الزهرا راس ساعت 9 صبح در كلاس درس شماره 3 برگزار خواهد شد .

مسابقات ورزشي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/01/10-9:45

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/01/08-11:50

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاريخ : دوشنبه 96/10/18 - بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع : آنمي سيكل سل

استاد : سركار خانم دكتر محرابيان

دستيار : خانم دكتر فروغي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir