اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/08/29-13:45

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي مشترك با گروه اطفال

موضوع : كوريوآمنيونيت

استاد : سركار خانم دكتر شهشهان

دستيار : خانم دكتر نياكان

زمان : دوشنبه 97/8/28 - ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيدبهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/08/14-13:19

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : عوارض ميومكتومي

استاد : سركار خانم دكتر هاشمي

دستيار : خانم دكتر مغزي

تاريخ : دوشنبه 97/8/14 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

فیلم 1

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-11:56

روش انجام برش میلارد

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/02-10:58

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : كاربرد PRP در ناباروري

استاد : سركار خانم دكتر نقشينه

دستيار : خانم دكتر ميبدي

زمان : دوشنبه 97/8/7 - ساعت 9صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-17:30

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : IUGR

استاد : سركار خانم دكتر ابراهيم بابايي

دستيار : خانم دكتر عطايي

زمان: دوشنبه 97/7/30 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

برنامه هاي آبان ماه 97

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-15:01

برنامه هاي آبان ماه 97 بر روي سايت مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/28-10:33

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = vulvar lesions

استاد = سركار خانم دكتر فريبا بهنام فر

دستيار = خانم دكتر مهسا ميري

با حضور جناب آقاي پروفسور هنجني

زمان = دوشنبه 97/7/23 - ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي آموزشي در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-9:58

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع = پرولاپس آپيكال

استاد = سركار خانم دكتر حاج هاشمي

دستيار = خانم دكتر صالح زاده

زمان = دوشنبه 97/7/16 - ساعت 9 صبح

مكان = بيمارستان بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir