اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-7:44

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : uterine arteriovenous

استاد : سركار خانم دكتر روح الامين

دستيار : خانم دكتر طاولي

زمان : دوشنبه 98/3/20 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي آموزشي در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-7:17

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : بررسي استنوز سرويكس و اعمال IUI , IVF

استاد : سركار خانم دكتر مردانيان

دستيار : خانم دكتر صالح زاده

زمان : دوشنبه 98/2/23 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1398/01/24-9:39

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با نوزادان

موضوع = دوقلويي

استاد = سركار خانم دكتر زارعان

رزيدنت = خانم دكتر سليماني

زمان = دوشنبه 98/1/26 -- ساعت 8 صبح

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/01/18-8:54

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : angular pregnancy

استاد : سركار خانم دكتر مريم هاشمي

رزيدنت : خانم ها دكتر زمانسرايي - دكتر افضلي

زمان : دوشنبه 98/1/19 -- ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

نمرات امتحان كتبي درون گروهي دستياري

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/21-12:00

نمرات امتحان كتبي درون گروهي دستياري اسفند ماه 97 بر روي سايت در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/12/16-9:43

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : insthmocele

استاد : سركار خانم دكتر روح الامين

رزيدنت : خانم دكتر درخشنده

زمان : دوشنبه 97/12/20 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

امتحان كتبي دستياران

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-14:54

امتحان كتبي درون گروهي دستياران

پنجشنبه 97/12/16 - ساعت 10/30 صبح

تالار محسن مركز پزشكي الزهرا (س)

 

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/14-11:43

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي بدليل برگزاري كارگاه PMP در تاريخ دوشنبه 97/12/13 برگزار نمي گردد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir