اخبار گروه زنان و زایمان

نمرات کتبی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/11/15-6:49

نمرات آسکی و نمرات کتبی نهایی دانشجویان زنان و مامایی مهر و ابان 94 بر روی سایت در قسمت نتایج امتحانات می باشد .

دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/11/08-8:40

تقسیم بندی امتحان کتبی دستیاری زنان و مامایی بهمن ماه 94 بر روی سایت می باشد .

سوال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/10/30-10:08

سوالات پایان دوره و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامای آدر و دی 94 بر روی سایت میباشد.

برنامه های بهمن ماه 94

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/10/27-8:14

برنامه های بهمن ماه 94 بر روی سایت می باشد .

تقسیم آسکی دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/10/26-8:35

تقسیم امتحان آسکی دانشجویی آذر و دی 94 بر روی سایت در قسمت برنامه های آموزشی می باشد .

ژورنال 94

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/10/23-8:35

اصلاحیه برنامه کلینیکال و ژورنال 94 بر روی سایت می باشد .

نمرات دستیاری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/10/13-10:57

نمرات امتحان کتبی دستیاری زنان و مامایی  آذر ماه 94 بر روی سایت میباشد ...

کلاس آسکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/10/06-8:07

کلاس های آسکی دستیاری زنان و مامایی سال 94 بر روی سایت می باشد ..

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir