اخبار گروه زنان و زایمان

دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/12/27-6:46

سوالات  و  پاسخنامه دستیاری امتحان درون گروه بهمن ماه 94 بر روی سایت می باشد.

نمرات

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/22-7:56

نمرات نهایی پایان دوره کارورزان زنان و مامایی مهر و آبان 94 بر روی سایت گروه و سایت سما می باشد ...

اصلاحیه نمرات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/11/21-5:01

به نمرات کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 نیم نمره اضافه شد .

اصلاحیه نمرات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/11/21-4:59

اصلاحیه نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

نمرات

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/11/20-6:03

نمرات کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

دانشجویان آذر و دی 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/11/19-11:04

نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

نمرات کتبی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/11/15-6:49

نمرات آسکی و نمرات کتبی نهایی دانشجویان زنان و مامایی مهر و ابان 94 بر روی سایت در قسمت نتایج امتحانات می باشد .

دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/11/08-8:40

تقسیم بندی امتحان کتبی دستیاری زنان و مامایی بهمن ماه 94 بر روی سایت می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir