اخبار گروه زنان و زایمان

برنامه هاي مهر ماه 98

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/04-11:04

برنامه هاي مهر ماه 98 بر روي سايت گروه ثبت شده است .

سوالات و پاسخنامه كارورزان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-9:49

سوالات و پاسخنامه كارورزان مرداد و شهريور 98 بر روي سايت مي باشد.

برنامه هاي شهريور 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/06/09-10:06

برنامه هاي شهريور 98  گروه زنان و مامايي بر روي سايت قابل مشاهده مي باشد .

برنامه هاي مرداد 98

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/05/01-6:49

برنامه هاي مرداد 98 در سايت گروه ثبت شده است .

برنامه هاي تير ماه 98

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-10:56

برنامه هاي تير ماه 98 بر روي سايت مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/27-6:37

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : ديابت بارداري

استاد : سركار خانم دكتر شهشهان

دستيار : خانم دكتر آقاطاهري

زمان : دوشنبه 98/3/27 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي آموزشي در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/03/20-7:44

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : uterine arteriovenous

استاد : سركار خانم دكتر روح الامين

دستيار : خانم دكتر طاولي

زمان : دوشنبه 98/3/20 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي آموزشي در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/17-7:17

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : بررسي استنوز سرويكس و اعمال IUI , IVF

استاد : سركار خانم دكتر مردانيان

دستيار : خانم دكتر صالح زاده

زمان : دوشنبه 98/2/23 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir