اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-9:16

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي مشترك با گروه نوزادان

موضوع : Perivaible birth

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستيار : خانم دكتر ميبدي

زمان : دوشنبه 97/9/26  - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

 

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/13-14:38

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : اسكرينينگ بيماريهاي پستان

استاد : سركار خانم دكتر زهرا علامه

دستيار : خانم دكتر سليماني

زمان : دوشنبه 97/9/12 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

سامانه پژوهشيار

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/12-9:44

نامه مهم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/09/07-11:36

بازآموزي زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/09/06-10:35

بازآموزي گروه زنان و مامايي

اسلايدهاي مربوط به بازآموزي گروه زنان و مامايي سال 1397 در قسمت فعاليت هاي پژوهشي - كنگره ها و سمينارها بارگذاري شده است

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/09/05-14:06

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : عفونت پس از سزارين

استاد : سركار خانم دكتر ثابت

دستيار : خانم دكتر طاولي

زمان : دوشنبه 97/9/5 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كنفرانس يك روزه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-13:58

بازآموزي غربالگري

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/09/01-13:52

كنفرانس يك روزه ساماندهي غربالگري سندروم داون

زمان = پنجشنبه 97/9/8  - ساعت 8 صبح

مكان = ساختمان گسترش دانشگاه علوم پزشكي اصفهان - تالار لقمان

 برنامه در قسمت كنفرانس ها مي باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir