اخبار گروه زنان و زایمان

سوالات کارورزان زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/02/31-12:55

سوالات و پاسخنامه امتحان کتبی پایان دوره کارورزان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت ماه 96 بر روی سایت در قسمت برنامه های آموزشی کارورزی می باشد .

نمرات امتحان آسکی دستیاری زنان و مامایی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/02/19-8:40

نمرات امتحان آسکی دستیاری زنان و مامایی اردیبهشت ماه 96 بر روی سایت در قسمت برنامه آموزشی تخصصی ( ارزشیابی ) می باشد .

دفاع از پایان نامه دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1396/02/16-13:25

اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری ، خانم ها دکتر احمدپور ،  دکتر رهبری و دکتر ناظمی در قسمت برنامه های آموزشی تخصصی می باشد .

ژورنال کلاپ زنان و مامایی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/02/16-13:17

ژورنال کلاپ زنان و مامایی  در تاریخ دوشنبه 96/2/11 در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید.

موضوع : نازایی

استاد : سرکار خانم دکتر محرابیان

رزیدنت : خانم دکتر صولتی

اسلایدهای مربوطه در قسمت برنامه های آموزشی تخصصی می باشد .

کلینیکال کنفرانس زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1396/02/16-13:16

کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی در تاریخ دوشنبه 96/2/11 در بیمارستان شهید بهشتی برگزار گردید .

موضوع : منوپوز

استاد : سرکار خانم دکتر حاج هاشمی

دستیار : خانم دکتر اسماعیلیان

اسلایدهای مربوطه در قسمت برنامه های آموزشی تخصصی می باشد .

سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری

تاریخ ایجاد شنبه,1396/02/16-9:23

سوالات و پاسخنامه امتحان دستیاری درون گروهی اردیبهشت ماه 96 بر روی سایت قسمت برنامه های آموزشی تخصصی می یاشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir