اخبار گروه زنان و زایمان

اصلاحیه نمرات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/11/21-7:29

اصلاحیه نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

نمرات

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/11/20-8:33

نمرات کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

دانشجویان آذر و دی 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/11/19-13:34

نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

نمرات کتبی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/11/15-9:19

نمرات آسکی و نمرات کتبی نهایی دانشجویان زنان و مامایی مهر و ابان 94 بر روی سایت در قسمت نتایج امتحانات می باشد .

دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/11/08-11:10

تقسیم بندی امتحان کتبی دستیاری زنان و مامایی بهمن ماه 94 بر روی سایت می باشد .

سوال

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/10/30-12:38

سوالات پایان دوره و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامای آدر و دی 94 بر روی سایت میباشد.

برنامه های بهمن ماه 94

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/10/27-10:44

برنامه های بهمن ماه 94 بر روی سایت می باشد .

تقسیم آسکی دانشجویی

تاریخ ایجاد شنبه,1394/10/26-11:05

تقسیم امتحان آسکی دانشجویی آذر و دی 94 بر روی سایت در قسمت برنامه های آموزشی می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir