اخبار گروه زنان و زایمان

نمرات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/05/11-12:34

نمرات کارورزان زنان و مامایی خرداد و تیر 94 بر روی سایت می باشد .

نمرات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/05/11-10:45

نمرات کارورزان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 94 بر روی سایت گروه می باشد

تقسیم امتحان دانشجویان خرداد و تیر 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/03-8:31

تقسیم امتحان  آسکی دانشجویان خرداد و تیر 94  بر روی سایت می باشد.

زمان امتحان دوشنبه 94/5/5

برنامه های مرداد 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/05/03-8:30

برنامه های مرداد 94  بر روی سایت گروه می باشد .

نمرات دتانشجویی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/04/24-14:17

نمرات دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 94 بر روی سایت می باشد .

برنامه های تیر 94

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/04/03-12:55

برنامه های تیر ماه 94 گروه زنان و مامایی بر روی سایت گروه می باشد .

نمرات دستیاری زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/23-8:20

اصلاحیه نمرات دستیاران زنان و مامایی سال 94 در سایت گروه می باشد.

سوالات دانشجویان زنان قروردین اردیبهشت 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/11-12:48

سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت بر روی سایت می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir