اخبار گروه زنان و زایمان

نمرات دستیاری زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/23-8:20

اصلاحیه نمرات دستیاران زنان و مامایی سال 94 در سایت گروه می باشد.

سوالات دانشجویان زنان قروردین اردیبهشت 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/11-12:48

سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت بر روی سایت می باشد .

اصلاحیه کشیک دستیاری و ژورنال کلاپ 94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/03/05-14:53

اصلاحیه کشیک دستیاری خرداد ماه 94 و اصلاحیه ژورنال کلاپ دستیاری در سایت گروه می باشد .

اصلاحبه برنامه های رزیدنتها و ژورنال کلاپ 94

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/03/05-14:52

اصلاحیه کشیک دستیاران زنان خرداد ماه 94 و اصلاحیه ژور نال کلاپ دستیاری در سایت گروه می باشد .

برنامه های خرداد 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/03/02-9:11

برنامه های خرداد ماه 94 بر روی سایت گروه می باشد .

ننمرات کارورزان زنان بهمن و اسفند 93

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/02/31-10:46

نمرات پایان دوره کارورزان زنان مامامایی بهمن و اسفند 93 بر روی سایت گروه می باشد .

آسکی دستیاری زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/02/29-12:43

نمرات آسکی دستیاری زنان بر روی سایت گروه قابل مشاهده می باشد .

نمرات نوبت اول مربوط به اسفند 93 و نمرات نوبت دوم مربوط به اردیبهشت 94 می باشد .

نمرات کتبی دستیاران زنان اردیبهشت 94

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/02/23-11:07

نمرات کتبی دستیاران زنان و مامایی اردیبهشت 94 بر روی سایت می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir