اخبار گروه زنان و زایمان

اصلاحیه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/10/06-10:36

برنامه های اصلاحیه کشیک و آنکال  گروه زنان و مامایی بر روی سایت می باشد .

برنامه های دی ماه 94

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/09/26-10:57

آنکال و کشیک دی ماه 94 گروه زنان و مامایی بر روی سایت می باشد .

نمرات داتنشجویی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/24-11:24

نمرات کتبی مهر و آبان 94 دانشجویان زنان و مامایی بر روی سایت می باشد . به تمامی دانشجویان 0.2   اضافه شد .

نمرات دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/09/24-9:08

نمرات امتحان کتبی دستیاران زنان  و مامایی در آذر ماه 94 بر روی سایت می باشد .

برنامه های آذر ماه 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/09/07-9:35

برنامه های آذر مااه 94 بر روی سایت می باشد .

سوالات دانشحویان زنان مهرو آبان 94

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/30-12:40

سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان مهر و آبان 94 بر روی سایت می باشد .

منابع ازمون دستیاری 95

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/08/24-10:57

منابع آزمون دستیاری زنان و مامایی سال 95 بر روی سایت گروه می باشد .

آسکی دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1394/08/23-9:43

برنامه تقسیم بندی آسکی دانشجویان زنان و مامایی مهر و آبان 94  بر روی سایت گروه می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir