اخبار گروه زنان و زایمان

لوگ بوک الکترونیک دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/26-11:00

نامه معاونت پژوهشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/24-12:22

نمرات کتبی دانشجویان زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/23-13:38

نمرات کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 95 بر روی سایت می باشد .

امتحان رزیدنتهای زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-15:06

امتحان رزیدنتهای زنان در اسفند ماه 95  :

تاریخ امتحان کتبی : دوشنبه  95/12/16 – بیمارستان شهید بهشتی – حضور کلیه دستیاران الزامی است .

تاریخ امتحان آسکی : دوشنبه 95/12/23 – مرکز مهارتهای الزهرا –  ساعت 8 صبح - حضور کلیه دستیاران الزامی است .

کنفرانس

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1395/11/14-11:46

برنامه کنفرانس ارزیابی سلامت جنین بر روی سایت می باشد.

منابع

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/11/13-8:18

منابع آزمون درون گروهی دستیاری اسفند ماه 95 بر روی سایت می باشد .

test3

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-12:38

11ffef

tetst

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-11:30

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir