اخبار گروه زنان و زایمان

نمرات داتنشجویی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2015/12/15-11:24

نمرات کتبی مهر و آبان 94 دانشجویان زنان و مامایی بر روی سایت می باشد . به تمامی دانشجویان 0.2   اضافه شد .

نمرات دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,2015/12/15-9:08

نمرات امتحان کتبی دستیاران زنان  و مامایی در آذر ماه 94 بر روی سایت می باشد .

برنامه های آذر ماه 94

تاریخ ایجاد شنبه,2015/11/28-9:35

برنامه های آذر مااه 94 بر روی سایت می باشد .

سوالات دانشحویان زنان مهرو آبان 94

تاریخ ایجاد شنبه,2015/11/21-12:40

سوالات و پاسخنامه دانشجویان زنان مهر و آبان 94 بر روی سایت می باشد .

منابع ازمون دستیاری 95

تاریخ ایجاد یکشنبه,2015/11/15-10:57

منابع آزمون دستیاری زنان و مامایی سال 95 بر روی سایت گروه می باشد .

آسکی دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,2015/11/14-9:43

برنامه تقسیم بندی آسکی دانشجویان زنان و مامایی مهر و آبان 94  بر روی سایت گروه می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir