اخبار گروه زنان و زایمان

امتحان دستیاری

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/07/08-10:53

امتحان پایان دوره مهر ماه دستیاری زنان و مامایی بر روی سایت گروه می باشد .

نمرات دانشجویان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/06/18-8:34

نمرات کتبی نهایی دانشجویان زنان ومامایی خرداد و تیر 94 بر روی سایت گروه می باشد  .

نمرات دانشجویان

تاریخ ایجاد شنبه,1394/06/14-12:17

نمرات نهایی شفاهی دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 94 بر روی سایت گروه می باشد .

برنامه های شهریور 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/06/02-13:39

برنامه های شهریور 94 بر روی سایت گروه زنان و مامایی می باشد .

نمرات دتانشجویی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/05/28-11:27

نمرات کتبی دانشجویان زنان و مامایی خرداد و تیر 94 بر روی سایت گروه می باشد.

نمرات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/05/11-12:34

نمرات کارورزان زنان و مامایی خرداد و تیر 94 بر روی سایت می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir