اخبار گروه زنان و زایمان

نمرات کارورزان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/01/07-10:23

نمرات کارورزان آذر و دی 95 بر روی سایت می باشد.

سوالات کارورزان زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/25-8:20

سوالات و پاسخنامه کارورزان زنان بهمن و اسفند 95 بر روی سایت می باشد.

تاریخ آسکی و کتبی نهایی دستیاری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/24-9:54

تاریخ امتحان آسکی و کتبی نهایی دستیاری زنان اردیبهشت ماه 96 :

کتبی = پنجشنبه 14 اردیبهشت ماه 96 ( بیمارستان شهید بهشتی )

آسکی = دوشنبه 18 اردیبهشت ماه 96  ( مرکز مهارتهای الزهرا )

آسکی دستیاری زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/24-9:38

سوالات و پاسخنامه امتحان آسکی دستیاری زنان اسفند ماه 95 بر روی سایت ، برنامه های آموزشی تخصصی ( ارزشیابی ) می باشد .

نمرات دستیاری زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/22-15:14

نمرات کتبی درون گروهی اسفند ماه 95 دستیاران زنان و مامایی بر روی سایت در قسمت برنامه های آموزشی تخصصی ( ارزشیابی ) می باشد .

نمرات دانشجویان زنان

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/12/22-7:45

نمرات دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 95 بر روی سایت گروه و سایت سما می باشد .

کلینیکال کنفرانس زنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/16-13:25

کلینیکال کنفرانس زنان در تاریخ دوشنبه 95/12/16 در مرکز پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید .

موضوع : زایمان ابزاری

استاد : جناب آقای دکتر قهیری

رزیدنت : خانم دکتر سارا حق شناس

اسلایدهای مربوطه در قسمت برنامه های آموزشی ( تخصصی ) می باشد .

کلینیکال کنفرانس زنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/12/16-13:25

کلینیکال کنفرانس زنان در تاریخ دوشنبه 95/12/16 در مرکز پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید .

موضوع : زایمان ابزاری

استاد : جناب آقای دکتر قهیری

رزیدنت : خانم دکتر سارا حق شناس

اسلایدهای مربوطه در قسمت برنامه های آموزشی ( تخصصی ) می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir