اخبار گروه زنان و زایمان

دتنمرات دستیاری کتبی و اسکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/01/23-13:08

نمرات کتبی بهمن 94 و اسکی اسفند 94 دستیاری زنان و مامایی بر روی سایت می باشد .

برنامه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/12/27-12:30

برنامه های آموزشی و تقسیم بندی دانشجویان زنان و مامایی فروردین و اردیبهشت 95 بر روی سایت می باشد ....

کلاس درس تئوری متعاقبا اعلام می گردد . ...

دستیاری

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/12/27-9:16

سوالات  و  پاسخنامه دستیاری امتحان درون گروه بهمن ماه 94 بر روی سایت می باشد.

نمرات

تاریخ ایجاد شنبه,1394/12/22-10:26

نمرات نهایی پایان دوره کارورزان زنان و مامایی مهر و آبان 94 بر روی سایت گروه و سایت سما می باشد ...

اصلاحیه نمرات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/11/21-7:31

به نمرات کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 نیم نمره اضافه شد .

اصلاحیه نمرات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/11/21-7:29

اصلاحیه نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

نمرات

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/11/20-8:33

نمرات کتبی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

دانشجویان آذر و دی 94

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/11/19-13:34

نمرات شفاهی دانشجویان زنان و مامایی آذر و دی 94 بر روی سایت می باشد .

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir