اخبار گروه زنان و زایمان

تاريخ امتحانات پايان دوره

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-11:46

تاريخ امتحان پايان دوره كارورزي زنان ومامايي آذر و دي 97

يكشنبه 97/10/30 - ساعت 9 صبح -  بيمارستان شهيد بهشتي

 

تاريخ امتحان كتبي پايان دوره كارآموزان زنان ومامايي آذر و دي 97

يكشنبه 97/10/30 - ساعت 12 ظهر- دانشكده پزشكي

 

تاريخ امتحان آسكي پايان دوره كارآموزان زنان ومامايي آذر و دي 97

شنبه 97/10/29 - ساعت 8 صبح - مركز مهارتهاي بيمارستان الزهرا

كارگاه احياي نوزاد

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/10/13-11:37

رفرنس هاي پذيرش دستيار فلوشيپ

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/12-12:03

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/12-12:02

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : نارسايي زودرس تخمداني

استاد : سركار خانم دكتر تهراني

دستيار : خانم دكتر صالح زاده

زمان : دوشنبه 97/10/17 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/09-14:21

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : تاموكسيفن درمان سرطان يا علت سرطان

استاد : سركار خانم دكتر موسوي سرشت

دستيار : خانم دكتر اسفندياري

تاريخ : دوشنبه 97/10/10 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/02-9:19

كلينيكال كنفرانس زنان ومامايي

موضوع : بي اختياري استرسي و يوروديناميك

استاد : سركار خانم دكتر حاج هاشمي

دستيار : خانم دكترزمانسرايي

زمان : دوشنبه  97/10/3 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

كنفرانس يك روزه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-13:31

كنفرانس يك روزه پزشكي قانوني

زمان : دوشنبه 97/9/26 - ساعت 8 صبح

مكان : معاونت درمان

كنفرانس يك روزه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/24-13:29

سمينار مشترك قلب و زنان با امتياز آموزش مداوم

زمان : پنجشنبه 97/9/29  -  ساعت 7:30 لغايت 12:30

مكان : دانشكده مديريت - ساختمان آفرينش - تالار نفيس

 

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir