اخبار گروه زنان و زایمان

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/08/02-9:32

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : انسداد روده و حاملگي

استاد : سركار خانم دكتر موحدي

دستيار : خانم دكتر ميرحسيني

زمان : دوشنبه 98/8/6 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

منابع آزمون ارتقا سال 99

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-8:49

منابع آزمون ارتقا و گواهينامه تخصصي و دانشنامه سال 99 دستياران بر روي سايت گروه در قسمت اموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-8:25

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با گروه اطفال

موضوع : ميكروسفالي

استاد : سركار خانم دكتر

دستيار :

زمان : دوشنبه 98/7/29 - ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه زنان قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/25-8:27

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي در حضور پروفسور هنجني

 موضوع : uterin leiomyoma sarcoma

استاد : خانم دكتر فريبا بهنام فر

دستيار :

زمان : دوشنبه 98/7/22 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/17-8:47

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : ovarian cancer

استاد : سركار خانم دكتر فاطمه زهرا سادات علامه

دستيار : خانم دكتر ايران نژاد

زمان : دوشنبه 98/7/15 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-11:03

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : نارسايي تخمدان در ارتباط با واكسن HPV

استاد : خانم دكتر تهراني

دستيار : خانم ها دكتر ميرحسيني - دكتر ابراهيميان - دكتر درخشنده

زمان : پنجشنبه 98/7/11  - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان الزهرا

امتحان درون گروهي دستياري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/10-6:44

امتحان كتبي درون گروهي دستياران زنان و مامايي در تاريخ پنجشنبه 98/7/11  ساعت 10 صبح در سالن راديولوژي بيمارستان الزهرا برگزار مي گردد .

كلينيكال كتنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/07-9:07

كلينيكال كتنفرانس زنان و مامايي

موضوع : Uterine myoma and hypes treatment

استاد : سركار خانم دكتر زهرا علامه

دستيار : خانم دكتر روان

تاريخ : دوشنبه 98/7/8  - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوط در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir