اخبار گروه زنان و زایمان

امتحان دستياران

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/03/05-13:18

امتحان كتبي درون گروهي دستياران زنان در تاريخ 96/12/14 برگزار گرديد . سوالات و پاسخنامه دستياران بر روي سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/27-11:24

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : بيماريهاي قلبي در حاملگي

استاد : سركار خانم دكتر موحدي

دستياران : خانم ها دكتر مدني - دكتر مغزي

مقالات مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي ياشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/13-11:46

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مشترك با اطفال

دوشنبه 96/11/30- ساعت 8 صبح

بيمارستان شهيدبهشتي

موضوع = non immune hydrops

استاد = سركار خانم دكتر خانجاني

دستيار = خانم دكترارشد

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

كنفرانس نازايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/13-10:11

كنفرانس نازايي

دوشنبه 96/11/23 - ساعت 8 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = نازايي

استاد = سركار خانم دكتر يوسفيان

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/02/13-10:09

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

دوشنبه 96/11/23 - ساعت 9 صبح

بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع = post partum hemorrhage

استاد = سركارخانم دكتر ابراهيم بابايي

دستيار = خانم دكتر وليان

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

پرونده الكترونيك

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/02/05-11:18

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir