اخبار گروه زنان و زایمان

نامه بانك سينا

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/20-12:08

سمينار آموزشي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/11-7:55

سمينار آموزشي اهميت ارزيابي تغذيه در بيماران بستري با امتياز آموزش مداوم

( جدول برنامه در قسمت فعاليت هاي پژوهشي - سمينارها مي باشد )

پيوست كد اخلاق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-10:28

پيوست كد اخلاق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-10:27

نامه مربوط به اعطاي كد اخلاق

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-10:25

شيوه نامه نگارش پايان نامه ها

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-10:21

برنامه هاي تير ماه 97

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/02-9:27

برنامه هاي تير ماه  97  بر روي سايت ثبت شده است .

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-11:17

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : EP محل اسكار سزارين

استاد : سركار خانم دكتر ثابت

دستيار : خانم دكتر معتمدي

زمان : پنجشنبه 97/3/31 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان  الزهرا

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir