اخبار گروه زنان و زایمان

نقل و انتقال دستياران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-9:32

آئين نامه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-11:01

آئين نامه اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشكي در قسمت آموزش تخصصي ( قسمت آئين نامه ها ) مي باشد .

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/11-10:53

جلسه دفاع از پايان نامه دستياري

عنوان : مقايسه پيامدهاي مادري و جنيني بي حسي اسپاينال ، اپيدورال و كمبايند در زايمان طبيعي

دستيار : خانم دكتر الهام مدني

استاد : خانم دكتر موحدي

تاريخ : دوشنبه 97/7/16  - ساعت 10 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

 

ذخيره مرخصي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/09-14:21

برنامه هم انديشي اساتيد

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-11:10

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-11:09

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : شاخ فرعي رحم

استاد : سركار خانم دكتر تهراني

دستيار : خانم دكتر اسفندياري

زمان : دوشنبه 97/7/9 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-11:03

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

موضوع : تازه های ناباروری با فاکتورهای مردانه

استاد : سركار خانم دكتر مردانيان

دستيار : خانم دكتر زمانسرايي

زمان : دوشنبه 97/7/2 - ساعت 9 صبح

مكان : يبمارستان شهيد بهشتي

اسلايدهاي مربوطه در سايت گروه قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

دستور العمل انتخاب استاد ممتاز

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/07-9:43

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir