اخبار گروه زنان و زایمان

نمرات كارورزان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-12:02

نمرات نهايي پايان دوره كارورزان زنان ومامايي مهر و آبان 96 بر روي سايت گروه در قسمت ارزشيابي و همچنين بر روي سايت سما مي باشد .

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-13:01

كلينيكال كنفرانس گروه زنان و مامايي مورخ 96/11/9

موضوع = تب بعد از زايمان

استاد = خانم دكتر تهراني

دستيار = خانم دكتر غلاميان

مكان = بيمارستان شهيد بهشتي - ساعت 9 صبح

اسلايدهاي آموزشي در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

 

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-11:16

ژورنال كلاپ زنان ومامايي در تاريخ پنجشنبه 96/11/5 ساعت 9 صبح در كلاس درس بيمارستان الزهرا با حضور اساتيد و دستياران گروه برگزار گرديد .

استاد مسئول : سركار خانم دكتر نقشينه

دستياران مسئول : خانم ها دكتر اسماعيليان دكتر دهقان دكتر درخشنده

مقالات مربوطه در سايت گروه در قسمت اموزش تخصصي مي باشد.

نمرات

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/07-11:07

نمرات نهايي كارآموزان و كارورزان زنان ومامايي مهر و آبان 96 بر روي سايت سما قابل مشاهده مي باشد.

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-12:11

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مورخ  96/11/2

زمان : ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

استاد : سركار خانم دكتر خاني

دستيار: خانم دكتر كلاته

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد 

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/01-11:30

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مورخ  96/10/25

زمان : ساعت 8 صبح

مكان : بيمارستان شهيد بهشتي

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستيار: خانم دكتر قائد اميني

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد 

 

صفحات

Subscribe to RSS - اخبار گروه زنان و زایمان
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir