ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/21-14:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : پره اكلامپسي

استاد : سركار خانم دكتر زارعان

دستياران : خانم ها دكتر تقي يار - آنديده - زمانسرايي

مقالات مربوطه در سايت گروه در قسمت آموزش تخصصي مي ياشد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir