ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/18-11:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

در تاريخ دوشنبه 96/10/18 در بيمارستان شهيد بهشتي ساعت 8 صبح برگزار مي گردد.

استاد : خانم دكتر زهرا علامه

رزيدنت : خانم ها دكتر مسگري - محموديان - عطايي

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir