ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/07/11-11:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : نارسايي تخمدان در ارتباط با واكسن HPV

استاد : خانم دكتر تهراني

دستيار : خانم ها دكتر ميرحسيني - دكتر ابراهيميان - دكتر درخشنده

زمان : پنجشنبه 98/7/11  - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان الزهرا

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir