ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/28-11:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع : EP محل اسكار سزارين

استاد : سركار خانم دكتر ثابت

دستيار : خانم دكتر معتمدي

زمان : پنجشنبه 97/3/31 - ساعت 9 صبح

مكان : بيمارستان  الزهرا

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir