ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/12-11:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال كلاپ زنان و مامايي

موضوع = luteal plase support

استاد = سركار خانم دكتر نقشينه

دستيار = خانم ها دكتر تشكر ، دكتر زمانسرايي

زمان = پنجشنبه 97/3/10 - ساعت 8 صبح

مكان = بيمارستان الزهرا - كلاس سمعي بصري

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir