ژورنال كلاپ زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/08/11-10:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ژورنال كلاپ زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/8/8

موضوع : mate malhemodynamic in placental syndrome

استاد : سرکار خانم دکتر نقشينه

دستیار : خانم دکتر تقي يار

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir