كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/18-11:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاريخ : دوشنبه 96/10/18 - بيمارستان شهيد بهشتي

موضوع : آنمي سيكل سل

استاد : سركار خانم دكتر محرابيان

دستيار : خانم دكتر فروغي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد .

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir