كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/08/11-10:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

كلينيكال كنفرانس زنان و مامایی مورخ دوشنبه 8 / 8 / 96

موضوع : ART

استاد : سرکار خانم دکتر تهراني

دستیار : خانم دکتر  نوابي

اسلايدهاي مربوطه در قسمت آموزش تخصصي مي باشد.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir